Sanger
/
Bidra

Send inn dine sanger

Vi ønsker å gjøre det enklere å bruke norsk lovsang. Derfor samler vi nå inn blekker, info, og andre ressurser, og vil ha deg med på laget. Vi håper og tror at lovsangskatalogen vil være til stor velsignelse, både for deg som gir ut lovsang og for alle oss andre som bruker dem en søndag morgen.

Kriterier til sang:
- Sangen må være utgitt, enten fysisk eller digitalt
- Sangen må være lovsang eller formidling av kristen karakter
- Sangen må være skrevet/utgitt av norske lovsangere, men må ikke være på norsk
- Oversettelser må være godkjente

Slik sender du inn:
Innsendig av nye sanger skjer midlertidig per e-post.

Fyll ut dette skjemaet og generere blekker med dette verktøyet. Send coverbilde, blekker og skjeaet separat til sanger@lovsang.no.

Vi bruker ChordPro-formatet for å vise og transponere blekker på nettsiden. Derfor ønsker vi at du generer blekken her. Blekken skal ha akkordene over teksten der de spilles, altså ikke med taktstreker. Foreløpig støttes ikke dette. Du kan også legge ved egne PDF-blekker i e-posten om du ønsker.

Ta gjerne kontakt på sanger@lovsang.no dersom du har noen spørsmål eller sitter fast.