Om oss

Om oss

Lovsang.no er et relasjonelt nettverk mellom folk som har en tjeneste innen lovsang i alle slags menigheter over hele landet.

Jobbe for å:
 - Utruste folk som driver med lovsangrelaterte tjenester
 - Bygge relasjoner mellom som kan styrke tjenesten vi står i.

Lovsang.no vil være et nettverk som styrker tilbedelsen i den enkelte menighet og bygger enhet i Kristi kropp.

Dette vil vi oppnå ved å:
 - Utvikle nettsiden så du finner ressursene du trenger
 - Arrangere nasjonale lovsangslederkonferanser
 - Oppmuntre til og støtte lokale og regionale nettverk av lovsangsarbeidere på kryss og tvers av menighetstilhørighet.
 - Inspirere til og støtte tverrkirkelige lovsangsarrangementer, lokalt, regionalt og nasjonalt.


Sentralt i Lovsang.no:
Jan Honningdal (styre)
Øistein Øvergaard (styre og stab)
David Andre Østby (styre og stab)
Anders Skarpsno (styre)
Nora Lovise Bregård Andresen (styre og stab)
Magnus Holta (nettside)

Lovsang.no er organisert som en stiftelse. (org.nr: 992 415 010)