Elske Gud - Øistein Øvergaard

Har vi en forståelse av hva det vil si å elske Gud som hemmer lovsangen?

Hvorfor er det så vanskelig for oss å synge:  «Jeg elsker deg Jesus.»?
For mange blir dette for sterke ord - litt kleint og klissete.

Gjentatte ganger har jeg hørt folk vitne om hvor unaturlig det er for dem å si fordi de er jo ikke såkalte følelsesmennesker.

Devaluerer vi et viktig bibelsk begrep? Devaluerer vi et sentralt kristent begrep fordi vi ikke ha den bibelske forståelsen av hva dette betyr?

Når Jesus sier:
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. » (Matteus 22:37 N11BM) var det bare følelsesmenneskene han mente?
Jesus siterer her fra  5. Mosebok 6:5.
Dette er med andre ord noe som er viktig både i GT og NT.

Bibelen viser oss tydelig at det er løfter knyttet til det å elske Gud:
«Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet som Herren med ed lovet å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob.» 5. Mosebok 30:20 N11BM
Går alle som ikke har en følelsesmessig kiling på ryggen når de sier det glipp av Guds løfter?

Det å elske Gud handler ikke om hvordan følelsene dine måtte svinge fra time til time.
Å elske Gud handler om å sette Gud i sentrum, ta imot det han har for oss og ha et hjerte for å følge Ham. Å elske Gud handler med andre ord om å la Gud være Gud i livet ditt. Når vi så iblant ikke klarer å leve opp til det vi dypest sett ønsker så er nettopp det grunnen til at Jesus døde for syndene dine.

Å elske Gud gir seg uttrykk i handling:
«Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.»
1. Johannes 5:3 N11BM

Det har også konsekvenser for hvordan jeg forholder meg til mine medmennesker:
«Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.»
1. Johannes 4:21 N11BM

For min del så kan jeg si at hjertet mitt er å følge Gud og Hans vilje. Jeg prøver å ta gode valg og når jeg svikter går jeg til Gud og korset. Da kan jeg med stor frimodighet synge Gud, jeg elsker deg.

Noe av gullet i lovsangen er nettopp å proklamere sannheter om hvem jeg vil være, for ved det å bli tatt dypere inn i de. Det du gir fokus gir du makt.

La oss prøve å ikke forsterke ubibelske forståelser av viktige kristne begreper, men heller tenke igjennom hvordan vi snakker om disse tingene slik at folk forstår hva det egentlig betyr.

Forfatter

Øistein Øvergaard
Stavanger
IMI-kirken
Lovsangspastor

Siste fra bloggen

Vi tror lovsang og bønn er helt avgjørende i denne tiden. Derfor kjører vi månedlige sesjoner på zoom med gjester og gode samtaler. 

Vår bønn er at disse samtalene skal inspirere og utruste deg til å lede mennesker i tilbedelse i en tid som denne. Bli med!

Alle artikler

Elske Gud - Øistein Øvergaard

Har vi en forståelse av hva det vil si å elske Gud som hemmer lovsangen?

Hvorfor er det så vanskelig for oss å synge:  «Jeg elsker deg Jesus.»?
For mange blir dette for sterke ord - litt kleint og klissete.

Gjentatte ganger har jeg hørt folk vitne om hvor unaturlig det er for dem å si fordi de er jo ikke såkalte følelsesmennesker.

Devaluerer vi et viktig bibelsk begrep? Devaluerer vi et sentralt kristent begrep fordi vi ikke ha den bibelske forståelsen av hva dette betyr?

Når Jesus sier:
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. » (Matteus 22:37 N11BM) var det bare følelsesmenneskene han mente?
Jesus siterer her fra  5. Mosebok 6:5.
Dette er med andre ord noe som er viktig både i GT og NT.

Bibelen viser oss tydelig at det er løfter knyttet til det å elske Gud:
«Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet som Herren med ed lovet å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob.» 5. Mosebok 30:20 N11BM
Går alle som ikke har en følelsesmessig kiling på ryggen når de sier det glipp av Guds løfter?

Det å elske Gud handler ikke om hvordan følelsene dine måtte svinge fra time til time.
Å elske Gud handler om å sette Gud i sentrum, ta imot det han har for oss og ha et hjerte for å følge Ham. Å elske Gud handler med andre ord om å la Gud være Gud i livet ditt. Når vi så iblant ikke klarer å leve opp til det vi dypest sett ønsker så er nettopp det grunnen til at Jesus døde for syndene dine.

Å elske Gud gir seg uttrykk i handling:
«Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.»
1. Johannes 5:3 N11BM

Det har også konsekvenser for hvordan jeg forholder meg til mine medmennesker:
«Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.»
1. Johannes 4:21 N11BM

For min del så kan jeg si at hjertet mitt er å følge Gud og Hans vilje. Jeg prøver å ta gode valg og når jeg svikter går jeg til Gud og korset. Da kan jeg med stor frimodighet synge Gud, jeg elsker deg.

Noe av gullet i lovsangen er nettopp å proklamere sannheter om hvem jeg vil være, for ved det å bli tatt dypere inn i de. Det du gir fokus gir du makt.

La oss prøve å ikke forsterke ubibelske forståelser av viktige kristne begreper, men heller tenke igjennom hvordan vi snakker om disse tingene slik at folk forstår hva det egentlig betyr.

Forfatter

Øistein Øvergaard
Stavanger
IMI-kirken
Lovsangspastor

Siste fra bloggen

Vi tror lovsang og bønn er helt avgjørende i denne tiden. Derfor kjører vi månedlige sesjoner på zoom med gjester og gode samtaler. 

Vår bønn er at disse samtalene skal inspirere og utruste deg til å lede mennesker i tilbedelse i en tid som denne. Bli med!

Alle artikler