Å lede barn og familier i lovsang - Jarle Waldemar

Det å lede barn og familier inn i lovsang er et fantastisk privilegium. Det er givende å få lov til å hjelpe mennesker til å fokusere på vår Far og frelser. Barn og unge trenger å læres opp i hva lovsang er. De trenger å erfare og smake på lovsangens gleder og gaver. Til tider kan det være krevende å lede urolige og uinteresserte barn og unge. Som lovsangsleder er oppgaven vår å hjelpe dem til å fokusere. Her får du noen stikkord og refleksjoner for hva som skal til for å bli bedre til å lede lovsang for barn og familier:

https://www.youtube.com/watch?v=tW4gjLzEeyY&feature=emb_title

– Det er forskjell på bevegelsessanger og lovsang. Barn trenger begge deler. Bevegelsessanger leder oppmerksomheten inn mot opplegget, skaper gøy-faktor og setter stemningen. Her får barna bruke masse energi og kose seg sammen med jevnaldrende. Lovsang skal i sterkere grad rette fokus oppover. Som leder er det derfor fint å bruke bevegelsessanger i starten av samlingen, og lovsang senere i samlingen – gjerne i forbindelse med prekenen.

– Vær bevisst på at bevegelser – både i bevegelsessanger og lovsanger – skal underbygge budskapet i sangene. Bevegelser skal aldri overskygge innholdet.

– Tenk nøye gjennom målgruppen. Forståelig tekst er viktig. Unngå vanskelig tekst og bruk sjelden engelske tekster.

– Jobb med å finne riktig toneleie. Det er ikke alltid slik at toneleiet på en innspilling fungerer like godt i en forsamling. Hva med å si at C skal være øverste tone?

– I arbeid med barn og unge kan det være lurt å korte ned sangene og tenke litt mer radio-lengde på sangene. Når sangene er rundt 03:00 til 03:30, fungerer de optimalt for å holde oppmerksomheten hos de unge. Lange instrumentale innledninger og lange mellomspill, kan være krevende å henge med på for barn. En god løsning er å lage musikalske hook hvor det er introer og mellomspill. Noen ganger kan det også være en idé å gjenta første vers, i stedet for mange vers.

– Ikke ha for mange sanger etter hverandre. Opp mot tre sanger fungerer bra. Kjør heller flere bolker med sang.

FEM TIPS TIL SELVE LEDEREN:

– Lederen må stråle av glede og entusiasme. Ditt engasjement smitter og hjelper mennesker til å koble seg på.

– Unngå å lede med øynene lukket. Jobb heller med å kommunisere ved å bruke øynene, hendene og ved å vise engasjement. Barn og unge trenger tydeligere ledere enn de voksne. For å hjelpe de unge til å holde fokus, må de ha en forbilledlig leder å se på.

– Husk 70%-regelen. Publikum vil gjøre 70% av ditt engasjement. Dersom du ønsker engasjement hos ditt publikum, og at de gjør de samme bevegelsene som du gjør, må du overdrive ditt engasjement og dine bevegelser.

– Kast janteloven over bord. Skal du lykkes som lovsangsleder for barn og familier, bør du stråle av selvsikkerhet og tydelig ledelse. Usikkerhet som man bærer på, bør legges igjen hjemme.

– Ta gjerne med deg barn på scenen. Da blir det mye lettere for de unge i salen å henge seg på. I tillegg trenger barn og unge å få opplæring og å få lov til å tjene.

– Det er forskjell på bevegelsessanger og lovsang. Barn trenger begge deler. Bevegelsessanger leder oppmerksomheten inn mot opplegget, skaper gøy-faktor og setter stemningen. Her får barna bruke masse energi og kose seg sammen med jevnaldrende. Lovsang skal i sterkere grad rette fokus oppover. Som leder er det derfor fint å bruke bevegelsessanger i starten av samlingen, og lovsang senere i samlingen – gjerne i forbindelse med prekenen.

– Vær bevisst på at bevegelser – både i bevegelsessanger og lovsanger – skal underbygge budskapet i sangene. Bevegelser skal aldri overskygge innholdet.

– Tenk nøye gjennom målgruppen. Forståelig tekst er viktig. Unngå vanskelig tekst og bruk sjelden engelske tekster.

– Jobb med å finne riktig toneleie. Det er ikke alltid slik at toneleiet på en innspilling fungerer like godt i en forsamling. Hva med å si at C skal være øverste tone?

– I arbeid med barn og unge kan det være lurt å korte ned sangene og tenke litt mer radio-lengde på sangene. Når sangene er rundt 03:00 til 03:30, fungerer de optimalt for å holde oppmerksomheten hos de unge. Lange instrumentale innledninger og lange mellomspill, kan være krevende å henge med på for barn. En god løsning er å lage musikalske hook hvor det er introer og mellomspill. Noen ganger kan det også være en idé å gjenta første vers, i stedet for mange vers.

– Ikke ha for mange sanger etter hverandre. Opp mot tre sanger fungerer bra. Kjør heller flere bolker med sang.

FEM TIPS TIL SELVE LEDEREN:

– Lederen må stråle av glede og entusiasme. Ditt engasjement smitter og hjelper mennesker til å koble seg på.

– Unngå å lede med øynene lukket. Jobb heller med å kommunisere ved å bruke øynene, hendene og ved å vise engasjement. Barn og unge trenger tydeligere ledere enn de voksne. For å hjelpe de unge til å holde fokus, må de ha en forbilledlig leder å se på.

– Husk 70%-regelen. Publikum vil gjøre 70% av ditt engasjement. Dersom du ønsker engasjement hos ditt publikum, og at de gjør de samme bevegelsene som du gjør, må du overdrive ditt engasjement og dine bevegelser.

– Kast janteloven over bord. Skal du lykkes som lovsangsleder for barn og familier, bør du stråle av selvsikkerhet og tydelig ledelse. Usikkerhet som man bærer på, bør legges igjen hjemme.

– Ta gjerne med deg barn på scenen. Da blir det mye lettere for de unge i salen å henge seg på. I tillegg trenger barn og unge å få opplæring og å få lov til å tjene.

Forfatter

Jarle Waldemar
-

Siste fra bloggen

Vi tror lovsang og bønn er helt avgjørende i denne tiden. Derfor kjører vi månedlige sesjoner på zoom med gjester og gode samtaler. 

Vår bønn er at disse samtalene skal inspirere og utruste deg til å lede mennesker i tilbedelse i en tid som denne. Bli med!

Alle artikler

Å lede barn og familier i lovsang - Jarle Waldemar

Det å lede barn og familier inn i lovsang er et fantastisk privilegium. Det er givende å få lov til å hjelpe mennesker til å fokusere på vår Far og frelser. Barn og unge trenger å læres opp i hva lovsang er. De trenger å erfare og smake på lovsangens gleder og gaver. Til tider kan det være krevende å lede urolige og uinteresserte barn og unge. Som lovsangsleder er oppgaven vår å hjelpe dem til å fokusere. Her får du noen stikkord og refleksjoner for hva som skal til for å bli bedre til å lede lovsang for barn og familier:

https://www.youtube.com/watch?v=tW4gjLzEeyY&feature=emb_title

– Det er forskjell på bevegelsessanger og lovsang. Barn trenger begge deler. Bevegelsessanger leder oppmerksomheten inn mot opplegget, skaper gøy-faktor og setter stemningen. Her får barna bruke masse energi og kose seg sammen med jevnaldrende. Lovsang skal i sterkere grad rette fokus oppover. Som leder er det derfor fint å bruke bevegelsessanger i starten av samlingen, og lovsang senere i samlingen – gjerne i forbindelse med prekenen.

– Vær bevisst på at bevegelser – både i bevegelsessanger og lovsanger – skal underbygge budskapet i sangene. Bevegelser skal aldri overskygge innholdet.

– Tenk nøye gjennom målgruppen. Forståelig tekst er viktig. Unngå vanskelig tekst og bruk sjelden engelske tekster.

– Jobb med å finne riktig toneleie. Det er ikke alltid slik at toneleiet på en innspilling fungerer like godt i en forsamling. Hva med å si at C skal være øverste tone?

– I arbeid med barn og unge kan det være lurt å korte ned sangene og tenke litt mer radio-lengde på sangene. Når sangene er rundt 03:00 til 03:30, fungerer de optimalt for å holde oppmerksomheten hos de unge. Lange instrumentale innledninger og lange mellomspill, kan være krevende å henge med på for barn. En god løsning er å lage musikalske hook hvor det er introer og mellomspill. Noen ganger kan det også være en idé å gjenta første vers, i stedet for mange vers.

– Ikke ha for mange sanger etter hverandre. Opp mot tre sanger fungerer bra. Kjør heller flere bolker med sang.

FEM TIPS TIL SELVE LEDEREN:

– Lederen må stråle av glede og entusiasme. Ditt engasjement smitter og hjelper mennesker til å koble seg på.

– Unngå å lede med øynene lukket. Jobb heller med å kommunisere ved å bruke øynene, hendene og ved å vise engasjement. Barn og unge trenger tydeligere ledere enn de voksne. For å hjelpe de unge til å holde fokus, må de ha en forbilledlig leder å se på.

– Husk 70%-regelen. Publikum vil gjøre 70% av ditt engasjement. Dersom du ønsker engasjement hos ditt publikum, og at de gjør de samme bevegelsene som du gjør, må du overdrive ditt engasjement og dine bevegelser.

– Kast janteloven over bord. Skal du lykkes som lovsangsleder for barn og familier, bør du stråle av selvsikkerhet og tydelig ledelse. Usikkerhet som man bærer på, bør legges igjen hjemme.

– Ta gjerne med deg barn på scenen. Da blir det mye lettere for de unge i salen å henge seg på. I tillegg trenger barn og unge å få opplæring og å få lov til å tjene.

– Det er forskjell på bevegelsessanger og lovsang. Barn trenger begge deler. Bevegelsessanger leder oppmerksomheten inn mot opplegget, skaper gøy-faktor og setter stemningen. Her får barna bruke masse energi og kose seg sammen med jevnaldrende. Lovsang skal i sterkere grad rette fokus oppover. Som leder er det derfor fint å bruke bevegelsessanger i starten av samlingen, og lovsang senere i samlingen – gjerne i forbindelse med prekenen.

– Vær bevisst på at bevegelser – både i bevegelsessanger og lovsanger – skal underbygge budskapet i sangene. Bevegelser skal aldri overskygge innholdet.

– Tenk nøye gjennom målgruppen. Forståelig tekst er viktig. Unngå vanskelig tekst og bruk sjelden engelske tekster.

– Jobb med å finne riktig toneleie. Det er ikke alltid slik at toneleiet på en innspilling fungerer like godt i en forsamling. Hva med å si at C skal være øverste tone?

– I arbeid med barn og unge kan det være lurt å korte ned sangene og tenke litt mer radio-lengde på sangene. Når sangene er rundt 03:00 til 03:30, fungerer de optimalt for å holde oppmerksomheten hos de unge. Lange instrumentale innledninger og lange mellomspill, kan være krevende å henge med på for barn. En god løsning er å lage musikalske hook hvor det er introer og mellomspill. Noen ganger kan det også være en idé å gjenta første vers, i stedet for mange vers.

– Ikke ha for mange sanger etter hverandre. Opp mot tre sanger fungerer bra. Kjør heller flere bolker med sang.

FEM TIPS TIL SELVE LEDEREN:

– Lederen må stråle av glede og entusiasme. Ditt engasjement smitter og hjelper mennesker til å koble seg på.

– Unngå å lede med øynene lukket. Jobb heller med å kommunisere ved å bruke øynene, hendene og ved å vise engasjement. Barn og unge trenger tydeligere ledere enn de voksne. For å hjelpe de unge til å holde fokus, må de ha en forbilledlig leder å se på.

– Husk 70%-regelen. Publikum vil gjøre 70% av ditt engasjement. Dersom du ønsker engasjement hos ditt publikum, og at de gjør de samme bevegelsene som du gjør, må du overdrive ditt engasjement og dine bevegelser.

– Kast janteloven over bord. Skal du lykkes som lovsangsleder for barn og familier, bør du stråle av selvsikkerhet og tydelig ledelse. Usikkerhet som man bærer på, bør legges igjen hjemme.

– Ta gjerne med deg barn på scenen. Da blir det mye lettere for de unge i salen å henge seg på. I tillegg trenger barn og unge å få opplæring og å få lov til å tjene.

Forfatter

Jarle Waldemar
-

Siste fra bloggen

Vi tror lovsang og bønn er helt avgjørende i denne tiden. Derfor kjører vi månedlige sesjoner på zoom med gjester og gode samtaler. 

Vår bønn er at disse samtalene skal inspirere og utruste deg til å lede mennesker i tilbedelse i en tid som denne. Bli med!

Alle artikler