Program

Lederdag

fredag  -  31.03.17

11.00 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

13:00 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:40

14:40 - 15:00

Velkommen og lovsang

Bolk 2

Lunsj

Bolk 3

Pause

Bolk 4

Avslutning

 

Sammen med Øistein Øvergaard og David André Østby, kommer Eric Liljero fra Hillsong Stockholm og Luke og Anna Hellebronth fra Worship Central for å undervise. Det blir en innholdsrik dag med mye spennende undervisning som er nyttig for deg som står med lederansvar i det kreative arbeidet i kirken. 

Konferansen

Lørdag  -  01.04.17

Fredag  -  31.03.17

19:30 - 21:30

22:30 - 23:30

Åpningsmøte

Konsert: Jesus Loves Electro

09:00 - 09:45

10:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 19:30

19:30 - 22:30

22:30

Pusterommet

Fellessesjon

Lunsj

Spor

Pause

Seminarer

Pause

Fellessesjon

Pause / middag

Fellessesjon

Pusterommet

 

Vi gjør oppmerksom på at endringer i programmet kan forekomme.