Lovsang.no er et relasjonelt nettverk mellom folk som har en tjeneste innen lovsang i alle slags menigheter over hele landet.

Lovsang.no vil være et nettverk som styrker tilbedelsen i den enkelte menighet og bygger enhet i Kristi kropp.

Dette vil vi oppnå ved å:
- Drive en hjemmeside som et interaktivt ressurstorg for lovsangstjenesten
- Oppmuntre til og støtte lokale og regionale nettverk av lovsangsarbeidere på kryss og tvers av menighetstilhørighet.
- Inspirere til og støtte tverrkirkelige lovsangsarrangementer, lokalt, regionalt og nasjonalt.
- Arrangere en årlig nasjonal lovsangslederkonferanse


Sentralt i Lovsang.no:

Jan Honningdal (styre)
Øistein Øvergaard (styre og stab) 
David Andre Østby (styre og stab) 
Anders Skarpsno (styre)
Nora Lovise Bregård Andresen (styre og stab) 
Stig-Øyvind Blystad (redaktør)
Eivind Horne (web-utvikler)
Kristin Hauge Roaldsnes (stab)

Lovsang.no er organisert som en stiftelse. (org.nr: 992 415 010)