Musikk og hva det skaper i oss er subjektivt. Vi må nødvendigvis legge våre egne preferanser i noe vi skaper, men samtidig må vi innse at vi er der for å synge sangene som menigheten vår trenger å synge - vi er først tjenere, så musikere. La oss likevel være rause med hverandres ulike preferanser på hva som er «bra». Kunst er subjektivt, og det er positivt med mangfold. La oss derfor snakke hverandre opp, selv om vi ville skapt noe annet selv.

Ha et helhetlig konsept rundt låten. En av de vanligste «feilene» vi gjør som låtskrivere er at vi vil for mye. I noen lovsanger ser vi ut til å ønske å ha med hele bibelhistorien i én sang. Konsekvensen blir ofte at det oppleves litt tilfeldig hva vi skildrer, lite gjennomarbeidet og at budskapet vårt «vannes ut». 

La oss holde oss nær til Bibelen. Bibelen er Guds ord, og vi trenger sanger som trekker oss nærmere sannhetene, historiene og skildringene som Bibelen gir. Bibelavskrift kan være positivt for å hjelpe oss å komme tettere på Ordet, eller vi kan finne egne formuleringer/skildringer på historier som Bibelen forteller oss. Vi trenger mer å trekke folk til Guds Ord, enn å skildre hva vi føler til en hver tid. Samtidig er idealet mitt å kunne synge 100% sant om meg selv, men også 100% sant om hvem Jesus er.

- Ha et klart melodisk motiv. Personlig synes jeg at de aller beste sangene er enkle, men ikke simple. Det vil si at de har et veldig godt (repeterende) melodisk motiv, men at det samtidig er en liten «snert» som bringer litt ekstra slik at ikke sangen blir banal og heeeelt forutsigbar. Folk flest bør kunne delta/synge sangene. Så hvis man klarer å treffe spikeren på hodet med å lage noe som er enkelt nok til å henge seg på fort, samtidig som det ikke faller i grøfta av å være kjedelig, banalt og helt forutsigbart, så er vi et greit sted.

- Våg å skriv sanger som utvider sangskatten vår. Vi har en enorm sangskatt i kirka vår, som fortsatt skal brukes og hjelpe oss fremfor Guds trone. Disse skildrer sannheter som knytter oss på tvers av generasjoner. Når vi skriver nytt, la oss prøve å skrive låter som på en eller annen måte beriker, utvidere eller «fargelegger» skatten vår ytterliggere, fremfor å skape «forbrukerstoff» som avløses hver andre uke.

Thomas Wilhelmsen,
Lovsangsutvikler i Impuls og leder for ACTA lovsangsskolen.