Hvordan bygge et sunt lovsangsteam som betjener menigheten og inspirerer til tilbedelse?

Vi er oppvokst og oppdratt i en kultur der alt skal skje med en gang. Vi er generasjonen av øyeblikkets magi, vi lever i nuet og alt vi gjør dokumenteres på Instagram og Snapchat. Bra eller dårlig, det er sånn det er og det preger livet vårt som kristne og hvordan vi gjør kirke også. Kommer du i tillegg fra en pinsekarismatisk bakgrunn som meg forsterkes dette kanskje ytterligere ved å ha et slags håp eller forventning om at Gud skal ordne en vekkelse eller et mirakel. Et knips og så er ting perfekt. 

I 1.korinterbrev kapittel 3 vers 6 skriver Paulus at han plantet, Apollos vannet, men Gud gir vekst. I forkynnelse rundt dette verset er det som regel fokus på at det er Gud som gir vekst, noen nevner også Paulus sin funksjon av å plante. Men hva med Apollos? Vi glemmer Apollos. Det vanskeligste i alle prosesser er ikke starten når alle er giret og det er mye følelser, eller slutten når du kan se målet og straks kan krysse mållinjen, men det som skjer i midten. Hverdag og grovbrød om du vil. Mellom ”planting” og ”harvest” er det noe som heter ”cultivate”.

Jeg skal ikke si noe vondt om det å be om vekkelse eller mirakler, men jeg ønsker å slå et slag for trofast arbeid over tid. Jeg har 5 punkt som jeg mener må være tilstede for å kunne bygge et sunt team som betjener og inspirerer.  

1.HJERTE
A.W. Tozer sa følgende «Worship rise and fall on our concept of God». Hvis du er med å leder andre i lovsang, så er det et spørsmål du bør stille deg selv med jevne mellomrom. Vårt konsept av Gud definerer vår tilbedelse. Med andre ord, vårt forhold til Gud er utgangspunktet for vår tilbedelse. Folkens.. tenk litt på det.. jeg mener.. tenk at Gud, himmelens og jordens skaper valgte å dø for at Han kunne få lov til å være med akurat deg. Ikke fordi Han måtte, Gud trengte aldri deg, men fordi Han elsker deg så høyt klarte Han ikke å la være. Og fordi Han gjorde det, får du lov til å ha et evig liv. Og ikke nok med det, du får muligheten til å leve et utrolig spennende liv i etterfølgelse av Han. Wow! 
I verdens hjørne, i et forblåst og kaldt land har Gud lyst til å bruke DEG som en del av Hans enorme puslespill i å hjelpe andre mennesker tilbake til Han. Kan du tenke deg? 
I mitt hjerte utløser det en enorm takknemlighet. En takknemlighet som gjør at jeg løfter mine hender i tilbedelse og har lyst til å gjøre alt jeg kan med det som Han har gitt meg, til å gi Han ære og bidra med det jeg har for at Guds rike skal vokse.  

I ordspråkene 4:23 står det «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» Alt starter med Gud. Lenge før du gjorde noe som helst for Han, hadde Gud tenkt på DEG. Den eneste måten vi kan lykkes med det vi gjør er ved at vårt hjerte er koblet på HAN først. Derfor er det første punkt også. For det som skjer når du søker Guds hjerte er at det som ligger på Guds hjerte blir lagt på ditt hjerte. Det som er viktig for Han blir viktig for deg. Perspektivet ditt skifter bort fra deg selv og du får et hjerte for andre mennesker og en lengsel etter at de skal finne veien tilbake til Gud.  

Det høres kanskje litt basic ut, men jeg tror dette er utrolig viktig! Det er mange ting som kan snike seg inn og prøve å ta plass i hjertet vårt, og på den måten prøve å vippe oss av pinnen og finne andre motiver for hvorfor du skal stille deg opp og lede mennesker i tilbedelse. Sørg for at det du gjør skjer på grunn av de riktige tingene. La lovsangsmiljøet ditt bli kjent for at det er en gjeng som ikke bare er flink til å spille og synge, men fremfor alt er et miljø med et brennende hjerte som er koblet på Gud, og som lengter etter å få se flere mennesker bli kjent med Han. Ha kompasset i orden. Alt starter med Gud! 

2.VISJON
I et hvert team finner du mennesker med forskjellig erfaring, bakgrunn og opplevelser som de tar med til felleskapet. Det er mange positive sider ved det, men det betyr også at det kan være like mange meninger og forventninger til hvorfor dere gjør det dere gjør og hvor dere skal som det er folk i teamet ditt. I bibelen finner vi historien om Nehemja som gjenreiser bymuren rundt Jerusalem på knappe to måneder. Midt under byggeprosessen glemmer folket hensikten og blir misfornøyd. Nehemja må da igjen minne arbeiderne på hvorfor de gjør det de gjør før de igjen fortsetter. Sånn er det med oss også. Det skal lite til før vi glemmer hvorfor vi gjør det vi gjør. Derfor er det så viktig å hele tiden peke på hva som er hensikten med det vi gjør. Sammenfatt det til en setning alle klarer å huske, vær tydelig, skriv det ned og gjenta det til det kjedsommelige. Om hensikten er uklar, spør pastoren din om hva som ligger på Hans hjerte for fremtiden og start der. I Salt Bergen har vi en setning som definerer alt vi holder på med. «Vi skal lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus». Dette får også konsekvenser for lovsangsarbeidet og gir oss retning. Definer visjonen og hensikten med det du holder på med, hvis ikke gjør noen andre det.  


3.LEDERSKAP
Alt står og faller på lederskap. Min erfaring er at dette er en av de tingene i norske lovsangsarbeid der det er størst uforløst potensiale. I vårt egalitære samfunn kan folk både finne det vanskelig å la seg lede, kanskje spesielt hvis det er yngre ledere som er satt til å lede mennesker som er noen år eldre, eller utfordrende å få folk til å forplikte seg til å ta ansvar. Resultatet er at mange lovsangsarbeid ledes av unge og engasjerte mennesker som etter en stund blir utslitt og ikke orker mer av krysspresset av forventninger og en rolle som er alt for tung å bære alene. 

I bibelen finner vi en av verdens eldste ledermodeller. Moses har ledet israelsfolket ut av ørkenen og Han holder på å knekke sammen av at Han er den alle kommer til for å løse sine utfordringer. i 2.mosebok kapittel 18 kommer svigerfar Jetro med et genialt forslag. "Men du skal se deg ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, er pålitelige og hater urett vinning. Du skal sette dem til å være førere over tusen, hundre, femti og ti». Og det funket. Litt senere står det "Hver vanskelig sak kom de til Moses med, og hver liten sak dømte de selv.» Effektivt lederskap er ikke om at en person skal sitte å bestemme eller gjøre alt, men at vi sammen evner å nå lengre fordi ikke én person blir flaskehalsen for videre utvikling. I det for mange piler peker på for få personer er det ikke sunt for hverken de som leder eller de som blir ledet. Mitt beste stalltips er derfor å legge til rette for vekst ved å se for deg hvordan ting ville sett ut om arbeidet du står i var dobbelt så stort. Sett opp systemer, strukturer og tren ledere deretter. I Salt Bergen prøver vi å etterleve et prinsipp at hver leder skal ha en nestleder som blir trent til å mestre de oppgavene du gjør og en dag kan overta din rolle. På den måten legger vi til rette for at det vi holder på med ikke klapper sammen om veksten skulle komme eller en leder flytter, men kanskje viktigst av alt, det gir oss en forventning om at Gud kommer til å velsigne det vi gjør og at ting vil vokse. Hvis du klarer å bygge gode strukturer og systemer som hviler på roller med tydelig avklarte arbeidsbeskrivelser i stedet for enkeltpersoners evner og talenter, vil du skape et rammeverk der nye mennesker kan vokse inn lederskap i stedet for at én genial persons kvaliteter blir flaskehalsen for videre vekst. Det er litt som et fotballag. Et kollektiv vil alltid være bedre enn 11 enkeltspillere uansett hvor gode de måtte være hver for seg. Hold blikket fremover, utvikle folkene rundt deg, bygg gode strukturer og forvent at det du holder på med kommer til å vokse. Alt står og faller på lederskap!  

4. RELASJONER
For noen år siden drakk jeg kaffe med lovsangslederen i Hillsong Paris. Jeg fikk endelig muligheten til å spørre om hvordan Hillsong fikk til at så mange mennesker i et lovsangsarbeid beveget seg i samme retning på en gang. Hva var koden de hadde knekt? Svaret hans var så enkelt at jeg nesten ble litt skuffet «It’s simple - it’s all about sharing your heart». I ettertid har det gått opp for meg hvor genialt dette egentlig var. Hvis jeg som lovsangsleder ønsker at teamet mitt skal ett hjerte i det vi gjør er det avgjørende at vi bruker tid sammen. For meg er noe av det viktigste jeg gjør som leder samtalene jeg har med folkene i teamet mitt i løpet av en uke. At vi kan treffes og dele hjertet med hverandre, høre hvordan vi har det i livet vårt og snakke konkret om hvordan vi ser for oss teamet i fremtiden. «Tenk om..», «En dag i fremtiden..», «Jeg drømmer om at..». Over tid vokser vi tettere sammen, vi blir tryggere på hverandre og vi forstår hva Gud har lagt på hverandres hjerter. Et team bestående av folk som er trygge på hverandre utenfor scenen er også trygge på hverandre på scenen. Løs koden for hvordan mennesker kan møtes 1 til 1, i grupper og i større settinger utenom øvelser og gudstjenester. Gjør det ukomplisert. Det er bedre å møtes over en kaffe i 20 minutter enn at det aldri skjer fordi dere aldri klarer å sette av en hel kveld.  

5. KULTUR
I løpet av en uke er det 168 timer. Av disse bruker du kanskje 20 min på scenen som team hvis dere spiller sammen hver uke. Med andre ord er den største delen du kan gjøre noe med deg selv og teamet ditt det som skjer mellom hver gang dere skal tjene. Det dere leverer på gudstjenesten er tross alt et produkt av hvordan dere har brukt tiden de forrige dagene og ukene i forveien. At teamet ditt er som det er, er ingen overraskelse. Kultur er «the way we do things around here». En av mine viktigste lærdommer er at kultur skapes, og det kan skje på to måter. 1: Det skjer tilfeldig fordi ingen har en gjennomtenkt hensikt bak hvordan teamet skal være. 2: Det skjer med en gjennomtenkt hensikt fordi det ikke skal være tilfeldig hvordan teamet er. Hvis ikke du som leder velger hva som er viktig for teamet vil tilfeldigheter få ta valgene for deg. Skriv det ned, hold hensikten høyt, repeter det ofte og feire eksemplene når dere lykkes eller tar et steg i riktig retning.


Visjon, lederskap, relasjoner og kultur. Fire viktige punkt som vil gi en hver organisasjon som er dyktig på dette gode resultater, men med Gud som utgangspunkt skjer det du ikke kan forklare. Når du ser deg tilbake og ikke skjønner hvordan dette ble mulig. Jeg drømmer om at lovsangsarbeidet jeg leder skal kunne se oss tilbake og være et sånt lovsangsarbeid. Derfor er hjertet vårt det viktigste i alt vi gjør. Midt oppi alle oppgaver, relasjoner, tanker, lengsler, frustrasjoner, ledelsemodeller og øvelser, stopp opp og husk å gjøre plass til Gud. Det er ene og alene Han som er verdig vår lovsang, og som er utgangspunktet og endemålet med det vi holder på med. 

Det beste du kan gi teamet ditt er ikke en fancy lederskapsmodell eller en ny sang du lærte på en konferanse, men et hjerte koblet på Gud, fylt av den hellige ånd, som lengter etter å se ditt hjemsted forvandlet. 

Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. 

Ha en velsignet uke!

Bjørnar Algrøy
Trommis og leder av lovsangsarbeidet i Salt Bergen