Som frivillig i menigheten, er rette perspektiver og motivasjonsfaktorer helt avgjørende for å holde ut i lengden. Alle frivillige er med på å skape et miljø for tilbedelse av Gud!

For noen uker tilbake kom jeg bort i en person i Bibelen som jeg ikke hadde lagt merke til før. Har du hørt om Besalel? Hvis jeg kunne, ville jeg gjøre han til helgen over alle frivillige i kirken. Akkurat som mange av oss, var han ikke godt kjent, og han har bare fått to paragrafer i hele Bibelen.

Se hva som står om han i 2. Mosebok 35: 30 – 35. Overskriften er:
«Håndverkerne får oppdraget»
Moses sa til israelittene: Se, Herren har valgt ut Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, fra Judas stamme. Han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, innsikt og kunnskap, og med dyktighet i alle slags håndverksarbeid, så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags kunsthåndverk. Han har gitt ham og Oholiab, sønn av Ahisamak, fra Dans stamme, evnen til å lære opp andre. Han har fylt dem med visdom i hjertet til å utføre alle slags håndverk og kunstneriske arbeid, og til å veve i farget garn og fint lin – i purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt. De skal tenke ut og lage alle slags kunsthåndverk.

Oversatt til dagens kirkespråk skulle det bli noe cirka som dette:
Per sa til kirken, «Se, Gud har utvalgt Pål. Han har fylt han med Guds ånd, med dyktighet, med evner og ekspertise for å lage alle mulige ting, for å designe og jobbe med lyd, lys og video; til å bygge scener; til å redigere videoer, jobbe i alle mulige tekniske utfordringer. Gud har også gjort han til lærer, han og Espen, han andre fyren. Han har begavet dem med ekspertisen som trengs for å mikse, designe, installere og få utstyr til å virke langt utover sin normale brukstid. De kan lage alt og designe alt.»

Vi er den moderne kirkes «Besalel`er»! Det er viktig å være klar over at det vi er med på er en av de største misjonene noen gang. Gud tillater at vi får være med på den livsforvandlende prosessen som finner sted hver helg i våre kirker. Det vi som frivillige gjør, hjelper mennesker inn i et nærere fellesskap med universets Gud. Det er et spesielt og hellig kall; og ikke alle får muligheten til å være med på det. Når vi bruker våre felles evner og gaver, kan Gud gjøre noe ekstraordinært. Han møter sitt folk og forandrer liv.

Gud trenger ikke å bruke oss for å oppnå sitt mål – Han lar oss få lov til å ta del i det Han allerede gjør. Det er vår Gud, det! HAN lar oss være en del av alt dette.
«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.» (1. Peter 4:10-11)
«Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» (Kolosserne 3:23)
“Hemmeligheten til suksess er utholdenhet til hensikten” - Benjamin Disraeli
To arbeidere sto og jobbet med å bygge en grunnmur. De ble begge spurt det samme spørsmålet: "Hva holder du egentlig på med?"

Den første svarte: Jeg bygger en grunnmur. Den andre svarte: Jeg bygger en KATEDRAL! Hva bygger du? 
Hensikten med det du gjør er så viktig, for ditt perspektiv og din utholdenhet i arbeidet i kirken.

•        Alle har en hensikt. Du har en hensikt i din fulltids jobb. Du har en hensikt som ektemann, kone, far, mor, student, venn, bror, søster, nabo og Kristus-etterfølger.
•        Å kjenne din hensikt driver dine handlinger, dine tanker, din kommunikasjon, og alt du gjør relaterer til oppnåelsen av denne hensikten.
•        Å kjenne din hensikt som frivillig i kirken, vil gjøre at du føler at alt du gjør går i retning av å fullføre din hensikt. Du vil også finne ut at å fokusere på din hensikt, vil gjøre at du ser at alt du gjør til slutt - er til Guds ære.

Vi er alle en del av lovsangsteamet, musikere, vokalister, tech, media - alle er ett team. Når teamet fungerer som det skal, er det ingen "oss eller dem", fordi det er bare "oss". Tech teamet eksisterer ikke bare for å gjøre at bandet ser og høres bra ut, vi er alle der for å være en del av TEAMET som gjør at JESUS ser bra ut!!


Skrevet av Morten Becher, Teknisk Leder, Intro Øst.