“Kjære Gud, hjelp! Her er de tomme hendene mine, fyll dem.” Jeg pleier å be noe a´la denne bønnen med min enkle barnetro før jeg skal spille.

Jeg vet at mine hender kan produsere rytmer og fin musikk - good times. Men det er overveldende klart at der går også grensen. Ta noen scenarioer fra hvilken som helst søndag, hvilken som helst kirke.

Et ektepar. Denne søndagen er den siste sjansen de gir hverandre, for de har bestemt seg for å skilles. En ung gutt som sliter med depresjon. En jente med helt knust selvbilde. En gammel mann som er ensom. Jeg tror det er mange situasjoner representert på en vanlig søndag der mine “good times” ikke nødvendigvis utretter noe av varig forandring. Men jeg har opplevd at Gud fyller de tomme hendene mine - og at hvert slag jeg slår på trommene er med på å bryte lenker, se familier gjenopprettet, syke bli friske, bønner bli besvart og mennesker satt fri.

Jeg tror det handler om å stille sine ferdigheter til rådighet for Gud. Ønske å bruke dem for Guds agenda, noe som er mye større og meningsfullt enn at jeg får “kred” for å lage “good times.”

Sånne vanlige kreative problemer som selvhevdelse og nervøsitet blir så ubetydelige når man kan koble den musikalske gaven sin på Gud, større og evig. Der er det kreativ frihet og ekte ubegrenset spilleglede. Der er det også en bevissthet om at man betjener menneskene som er på gudstjenesten.

Jeg tror du kan spille opp en storm av åndelig krigføring som sprenger porter. Jeg tror også at du kan spille en myk trøst til sårede hjerter. Vi kan spille for å forløse glede. Vi kan spille for å forløse helbredelse og så mange andre ting. Bare spør Gud hva han ønsker den dagen, og ikke prøv å betjene på egen hånd.

“Kjære Gud hjelp! Her er de tomme hendene mine, fyll dem.” Da er jeg klar til å kjøre på som et ustoppelig godstog, i full visshet om at jeg lener meg på Jesus og opererer i hans nåde og Den Hellige Ånd´s utrustning.

Salme 144:1 “Velsignet er Herren, min klippe, han som lærer opp hendene mine til strid og fingrene til krig.” Heia alle i lovsangstjeneste!!!