Salme 150:1-6

«Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! Lov ham for hans mektige verk, lov ham etter hans storhets velde. Lov ham med tone fra horn, lov ham med harpe og sitar!  Lov ham med tamburin og dans, lov ham med strengelek og fløyte! Lov ham med tonende cymbler, lov ham med høyt klingende cymbler. Alt som har ånde, skal love Herren! Halleluja!»

Salme 150 er en av mine favorittsalmer. Den er en fantastisk påminnelse om hvorfor vi skal tilbe Herren og formidler et element av lovsang som jeg tror vi alle kan vokse i, nemlig lidenskap. Lidenskapelig lovprisning er noe som jeg er opptatt av. Vårt engasjement, overgivelse og hjerte for Gud skal være synlig i vår lovsang. 

Det hebraiske ordet for «lov» som er brukt i salme 150 er halal. Det har en rik betydning som hjelper oss å forstå lidenskapen bak ordet. Halal betyr å skinne, rose, snakke meget begeistret om og feire med høy røst. Wow, om dette ikke er et uttrykk for lidenskap, så kan dere kalle meg Bård Inge. 

Med andre ord, Ros dere av Herren! Tal vilt begeistret om Ham i Helligdommen. Dette er enda et uttrykk av det David skrev i salme 103: Velsign Herren min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. 

Om vi skal lovsynge Gud slik som Bibelen lærer oss, må vår lovsang være preget av lidenskap. Er vi denne type lovsangere? Tilbedere som velsigner Herren med ALT som er i oss? Er vi lovsangere som taler vilt begeistret om vår Herre og Frelser Jesus Kristus?

Han er verdig ALL vår pris! 

Når vi leser om David sitt liv, ser vi at han levde med en holdning som reflekterer det han skriver i salmene. Det var en «alt eller ingenting»-holdning. 

Når han kom til Gud var han 100 prosent ærlig og 100 prosent lidenskapelig. Han holdt ingenting tilbake. Min oppmuntring til oss i dag er enkel: Glem hva andre vil tenke om deg om du slipper deg løs! Fokuser heller på å gi Gud alt som er i deg som et lidenskapelig lovprisningsoffer som er til behag for Gud. Vekk opp vikingen som bor i deg og la Norge innta land på nytt for Kristus! 


«To play the wrong note is insignificant; to play without passion is inexcusable» – Ludwig van Beethoven


Much love,

Adrian Westbrook